تولیدی فیما با هدف تولید محصولات با کیفیت با قیمت مناسب در سال ۱۳۸۹ در استان گلستان تاسیس شد .